Gerçekleşen Oryantasyon Eğitimi Hakk.

30 Eki

Prof. Dr. İlyas UYGUR

 

Oryantasyon eğitimi ile genç mühendislere üniversite ve hakları anlatıldı

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur yaptığı açıklamada: “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime yeni başlayacak öğrencilerimize yönelik oryantasyon (uyum) eğitimi Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümleri özelinde Güz Dönemi eğitiminin ilk haftalarında gerçekleştirilmiştir. Özel sektörde yaygın olarak kullanılan oryantasyon eğitimini son birkaç senedir ciddi olarak yapıyoruz. Bu eğitimin öğrencilere azami fayda sağladığını gördük. Öğrencilerin, öğrencilik yaşamları boyunca gerekli tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Fakültemizde öğrenci kabul eden Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinin her biri kendi bölüm öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının öğrencilerle buluşmasında öğretimleri ve meslekleri hakkında çeşitli konulardan bahsetmişlerdir. Aşağıda belirtilen başlıklarda eğitim verilmiş ve öğrencilerden gelen sorular cevaplamıştır.

 

  • Bölüm misyon ve vizyonu,
  • Bölüm akademik kadrosunun tanıtılması,
  • Bölüm tarihsel gelişimi ve imkanları (laboratuvarlar, derslikler, vb.),
  • Bölüm 4 yıllık ders planları ve staj/iş yerinde uygulama eğitimleri konusunda bilgilendirme,
  • Yönetmelikler
  • Mesleklerinin tarihsel gelişimi,
  • Eğitim – Öğretim sonrası kazanılacak olan donanımlar,
  • Gelecek meslek alternatifleri.